Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, «Τόποι, Χώροι και Αρχιτεκτονική των πιο εμβληματικών κινηματογράφων της Δράμας: ΜΕΓΑΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ, ΟΡΦΕΥΣ (1920-1979)»