Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, «Γραπτή αφήγηση του πατέρα μου»