Κώστας Βιδάκης, «Κυριάκος Mιχαηλίδης, terra Drama»