Μάγδα Παρχαρίδου-Αναγνώστου, «Δύο εικόνες-προθέσεις με ονόματα αφιερωτών από την περιοχή της Δράμας»