Μάγδα Παρχαρίδου-Αναγνώστου, «Εικόνες της Αγίας Κυράννας (18ος-20ός αι.). Συμπληρωματικά στοιχεία»