Μαγδαληνή Παρχαρίδου, «Έργα εκκλησιαστικής ζωγραφικής από την περιοχή της Δράμας (1913-1940). Πρώτες παρατηρήσεις»