Μαγδαληνή Παρχαρίδου, «Για τη δεσπότισσα Ελένη (περίπου 1349-μετά το 1405)»