Μαγδαληνή Παρχαρίδου, «Η απεικόνιση των Αίνων στη μονή της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας)»