Μαγδαληνή Παρχαρίδου, «Τοιχογραφία του 19ου αιώνα από τη Μονή της Εικοσιφοίνισσας»