Μαγδαληνή Παρχαρίδου, «Χειρόγραφη πρόθεση του 18ου αιώνα από τη μονή της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας)»