Δημήτρης Πασχαλίδης, «Μαρτυρίες του αιωνόβιου Γεωργίου Δασκάλου»