Νίκος Α. Κωνσταντινίδης, «Ο παλαιός Μητροπολιτικός ναός της Δράμας»