Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης, «Βυζαντινοί αυτοκράτορες και αξιωματούχοι στη Δράμα»