Νίκος Εμμανουηλίδης, «Τα Κύργια στην εξέγερση της Δράμας»