Νικόλαος Γεωργιάδης, «Για τη δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή στην περιοχή της Δράμας (1916-1918)»