Νικόλαος Γεωργιάδης – Κατερίνα Ευ. Κυριατζάκη, «Ξηροπόταμος Δράμας. Ιστορική αναδρομή»