Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης, «Εισαγωγή στην ιστορία και την ετυμολογία του ονόματος της Δράμας»