Παντελής Σοφιανός, «6 Απριλίου 1941- 6 Απριλίου 2011. Εβδομήντα (70) χρόνια από την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα»