Περικλής Τσελίκης, «Γιώργος Χ. Κασαπίδης, Εκσκαφέας αοράτων, Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 2013, σσ. 45 (ποιήματα)»