Σάββας Πορφ. Παπαδόπουλος, «Ποντιακά πεζογραφήματα»