«Γιάννης Νίκου, Ονειρόγραμμα», Συνέντευξη στον Βασίλη Τσιαμπούση