Συνοικισμός «Περιθάλψεως»: Κι όμως εδώ ρίζωσαν άνθρωποι…