Τάσος Ι. Κυριακίδης (1945, Περίβλεπτο Δράμας-2020, Θεσσαλονίκη)