Τάσος Χατζηαναστασίου, «Ένα ιστοριογραφικό κενό. Αποτίμηση της βιβλιογραφίας για τη Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας του 1916-1918»