Τάσος Χατζηαναστασίου, «Πηγές που αναμένουν τον Ιστορικό: η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας μέσα από αδημοσίευτες εκθέσεις φορέων και αρχών προς την ελληνική κυβέρνηση»