Τεχνίτες πρόσφυγες του 1922 στη Δράμα
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)