Φωτογραφία του 1906 της Πλατείας Δικαστηρίων, Χρίστος Π. Φαράκλας