Χρίστος Π. Φαράκλας, «Εικαστικές ματιές των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας»