Χρίστος Π. Φαράκλας, «Ημερολόγιο εκστρατείας του Σταύρου Γ. Βογιατζή»