Χρίστος Π. Φαράκλας, «Η Δράμα στο μεταίχμιο δύο εποχών»