Χρίστος Π. Φαράκλας, «Η Δράμα ως θέμα και ως τόπος βιβλιο-εκδοτικής δραστηριότητας»