Χρίστος Π. Φαράκλας, «Το δημοτικό τραγούδι του “Χασάν από τη Δέβρη” και η χαμένη “Γέφυρα της Δράμας”»