Χρίστος Π. Φαράκλας, «Το φαινόμενο Καβάφη. Απόπειρα ερμηνείας»