Χρίστος Π. Φαράκλας, «Φωτογραφίες της Δράμας και του υπέροχου κόσμου της»