Χρίστος Π. Φαράκλας, «Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς “Ειρμό”;»