(Μια λανθασμένη πληροφορία του “Θάρρους”), Χ.Π.Φ – Δ.Σ.