1922: ο ξεριζωμός
Διαδρομές επιβίωσης
(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)