Εισηγήσεις από τις Επιστημονικές Συναντήσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της Δράμας, του Δήμου Δράμας